04.07
MONOLIT EXPOSITIU I GRÀFICA PER A LA MOSTRA ITINERANT


FURNITURE AND GRAPHICS FOR ITINERANT EXHIBITION
COMISSARIS/CURATORS:

JORDI CERDÀ I VÍCTOR MARTÍNEZ


ANY ESPRIU

INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES

00

05

09

10

11

01

02

07

03

04

08