04.05
DIRECCIÓ D'ART I DISSENY GRÀFIC DE L'EXPOSICIÓ "VIDA EXTRA" SOBRE ELS VIDEOJOCS

ART DIRECTION AND GRAPHIC DESIGN FOR EXHIBITION ON VIDEOGAMES

COMISSARI/CURATOR:
DAVID CASACUBERTA

TRÀNSIT PROJECTES
CAJA MADRID

vida01

vida02

vida03

vida04

vida05

vida06

vida07

vida08

vida09

vida10

vida11