01.10
IL·LUSTRACIÓNS PER LA CAMPANYA PROMOCIONAL D'IBM  "UN PLANETA MÉS INTEL·LIGENT"

ILLUSTRATIONS FOR
IBM'S "SMARTER PLANET" CAMPAIGN

IBM
OGILVY NY

ibm01

ibm02

ibm03