02.03
NOVA IDENTITAT VISUAL
DE LA CIUTAT.
MANUALS D'IDENTITAT
I D'ESTIL.

NEW VISUAL IDENTITY

FOR THE CITY.

AJUNTAMENT DE MATARÓ