02.03
NOVA IDENTITAT VISUAL
DE LA CIUTAT.
MANUALS D'IDENTITAT
I D'ESTIL.

NEW VISUAL IDENTITY

FOR THE CITY.

AJUNTAMENT DE MATARÓ

mataro01

mataro02

ANTIC SÍMBOL

DE LA CIUTAT.
OLD CITY SEAL.
PROCÉS DE CREACIÓ

DEL NOU SÍMBOL.
NEW SYMBOL.
 

mataro03

mataro04

mataro05

mataro06

mataro07

mataro08

mataro09

mataro10

mataro11

mataro12

mataro13

mataro14

mataro15